Western Indian Ocean Marine Science Association

Publications

Showing Publications

Offshore Fisheries of the Southwest Indian Ocean: their status and the impact on vulnerable species

The South West Indian Ocean Fisheries Project has culminated in 2015 in the production of a comprehensive publication Offshore fisheries of the Southwest Indian Ocean: their status and the impact on vulnerable species produced by the Oceanographic Research Institute (ORI). The report provides a valuable benchmark on the current knowledge of offshore fisheries in the […]
Read More Download Full Report

Whales and Dolphins – A Field Guide to Marine Mammals of East Africa

This practical guide contains all the information you need to be able to identify whales, dolphins and dugongs in East Africa coastal waters. This guide describes the unique characteristics of 33 different species one may find in these waters. The guide will prove indispensable for whale and dolphin watchers, students in the region and indeed […]
Read More Purchase

Yote Kuhusu Kasa. Mwongozo wa elimu na uhamasisho

Kusudi la mwongozo huu ni kutoa habari , taratibu na mwongozo wa shughuli za kuhifadhi kasa wa bahari nchini Kenya. Shughuli za uhamasisho na elimu zinazoelezwa katika mwongozo huu lazima zitekelezwe kwa ushirikiano wa mashirika ya kiserikali ambayo yameruhusiwa kusimamia na kulinda kasa wa bahari. Mwongozo huu utakupatia undani zaidi kuhusu kasa wa bahari na […]
Read More Full Report